Om denne vejrstation

Denne vejrstation er drevet af en Davis Vantage Pro2 vejrstation. Vejrdata bliver opdateret hvert 10 sekund og denne side opdateres hvert 5 minut. Dette site og dets data er indsamlet med programmet CumulusMX. Denne station har følgende udstyr vindmåler, regnmåler og thermo-hydro sensor. Vindmåler er ikke monteret optimalt, hvorfor der kan være store afvigelser i måling af vindretning og hastighed.

Om denne by

Vindeby er en by på Tåsinge med 2.270 indbyggere (2015), beliggende syd for Fyn på den nordlige del af øen ved Svendborgsund. Byen ligger i Bregninge Sogn og er forbundet med Svendborg via Svendborgsundbroen. Vindeby er beliggende i Svendborg Kommune og tilhører Region Syddanmark.

Vindeby er nævnt første gang 1460 i formen Vineby. Forleddet er en form af folkenavnet windir, som betyder vender. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.

Byen havde i 1500-tallet 8-9 gårde, men antallet dalede støt bl.a. som følge af egaliseringen til 5 i 1774. Inden 1844 steg antallet dog atter til 7. Hus- og befolkningsvæksten i det 19. årh. er særdeles markant. Vindeby var i færd med at udvikle sig til bymæssig bebyggelse. Byens gårde var i 1684 forholdsvis store. Byen synes egaliseret mellem 1664 og 1684 og egaliseredes siden endnu en gang inden 1767.

I Resens kort over Svendborg fra 1667 kan man iagttage en færgebro lidt udenfor byen. Dette er det tidligste eksempel på en egentlig forbindelse mellem Svendborg og Vindeby. Hvis man springer frem til Paulis bykort fra 1771 ligger færgebroen det samme sted, men der var nu bygget et færgehus. På kortet er færgeruten tegnet ind.

I starten af 1960’erne skete der en række begivenheder, som havde en stor indflydelse på Vindeby-overfarten. Den direkte færgeforbindelse mellem Svendborg og Rudkøbing blev nedlagt og alle fra Langeland skulle dermed over Vindeby. I henholdsvis 1960 og 1962 blev der broforbindelse til Siø og Langeland fra Tåsinge. Biler og busser kunne nu køre direkte fra Langeland til Tåsinge. Disse begivenheder og det voksende antal biler i samfundet betød at færgerne ikke længere kunne følge med. Der var kilometer lange køer i Vindeby. Der var behov for en ny færge og det skulle gå hurtigt. Den blev derfor bestilt i udlandet, nærmere bestemt Husumer Schiffswerft. Det var den første stålfærge på ruten. Den fik navnet Braten. Overfarten havde nu fire færger. I 1964 solgte man Tåsinge. I stedet fik man bygget en ny stålfærge, Holmen, på Svendborg Værft. Den havde en kapacitet på 26 biler.

I færgerutens sidste år sejlede man hvert år ca. 1 mio. biler over Svendborgsund, hvilket svarede til halvdelen af de overførte biler på Storebæltsforbindelsen. Men ikke langt fra færgelejerne var den nye bro over Svendborgsund under opførsel og den fik store konsekvenser for færgedriften.

Den 26. nov. 1966 indviedes Svendborgsundbroen og færgerne mellem Vindeby og Svendborg var dermed med et slag forældede. Det kunne ikke længere betale sig at sejle, når man på få minutter kunne køre over broen. Færgerne blev solgt og den århundrede gamle færgeforbindelse blev nedlagt.

Om dette Website

Dette sted drives med en Vantage Pro vejrstation og Cumulus MX, som kører på en Raspberry PI ver. 3

Det bygget på skabelonen designet af CarterLake.org med PHP oversættelse af Saratoga-Weather.org.
En stor tak til Kevin Reed fra TNET Weather for hans arebjdet med de originale Carterlake skabeloner, og hans design af webside PHP håndtering.
En special tak til Mike Challis fra Long Beach WA for hans Vind-rose generator, Tema skifter og hans hjælp til CSS stilen på disse skabeloner.
En special tak gør til Ken True fra Saratoga-Weather.org for AJAX vejrforhold visning, forside integration af TNET Weather common PHP site design på dette site.

Tak til Henrik Jessen fra Vejret i Silkeborg, Danmark for oversættelse af kontrolfilerne til dansk.

Tak til Wildwood Weather for script til rapporter.

Skabelonen er oprindeligt baseret på Designs by Haran.

Denne skabelon er XHTML 1.0 standard. Valideret af XHTML og CSS på denne side.